Postvergelijk

Aanbestedingen Post overheden van 9 provinciën

Op 27 september 2010 hebben een negental provincies een ‘aanbesteding externe postvoorziening’ gepubliceerd. De samenstelling van het omvangrijkste perceel leidt tot uitsluiting van alle landelijk werkende postbedrijven en pakketdiensten. Slechts een kort geding zal hun recht op beklag veilig stellen. Er lijkt hier sprake te zijn om andere postbedrijven uit te sluiten

De aanbesteding is uitgebracht namens de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Flevoland, Utrecht, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Het financieel belang bedraagt ruim euro 1,2 mln per jaar, bij benadering verdeelt in euro 1,0 mln voor perceel 1 en euro 0,2 mln voor perceel 2. Beoogde looptijd is 2 jaar vast, met een mogelijke verlenging van twee maal 1 jaar. Voor perceel 1 wordt een exclusieve raamovereenkomst met één partij afgesloten (TNT Post), voor perceel 2 een niet-exclusieve raamovereenkomst met één partij.

Het eerste perceel omvat geadresseerde post verdeeld naar Partijenpost gemengd (= gemengde partijen post waarbij wordt afgerekend op basis van een gemiddeld gewicht. Het stuksgewicht van de zendingen ligt tussen 0 en 3.000 gram en de stukken kunnen qua formaat, lay-out en inhoud van elkaar verschillen), Partijenpost brieven (= partijen post met stukken die qua uiterlijk en formaat aan elkaar gelijk zijn en in dezelfde gewichtsklasse vallen), Partijenpost mailing (= partijen post met stukken die qua uiterlijk, formaat, inhoud en gewicht aan elkaar gelijk zijn), Pakketten en Antwoordzendingen.
Hierbij worden er in perceel 1 twee serviceniveaus onderscheiden: 24 uur en 48 uur, met een geschat belang van 80% dagelijkse post van 24 uur en 20% 48 uur partijenpost.

Het tweede perceel omvat zowel geadresseerde als ongeadresseerde post en kent twee serviceniveaus: 48 uur en 72 uur of langer, met een geschat belang van 50% 48 uur en 50% 72 uur of langer. Dit zijn huis aan huis overheidsverspreidingen en mailings / partijenpost met een overkomst indicatie van meer dan 48 uur wat in principe alles kan zijn.

Perceel 1 toont een dubbele uitsluitingsroute: door 24 uur en 48 uur te bundelen kan uitsluitend gegund worden aan een postbedrijf met een infrastructuur die 24 uur service aan kan op alle onderdelen (TNT) terwijl door pakketten en antwoordzendingen op te nemen zowel landelijk werkende pakketdiensten die geen verdere postdiensten verlenen als landelijk werkende postbedrijven die geen antwoordnummerservice verlenen, uitgesloten worden.

Conclusie
Het is nu aan de ‘overige’ postbedrijven en/of pakketdiensten om te bepalen of het belang voldoende groot is om de strijd aan te gaan met betrekking tot de samenstelling en structurering van perceel 1.
De precedentwerking van de uitkomst zal groot zijn en van invloed zijn op vele komende aanbestedingen, en dit niet alleen wanneer de huidige perceelindeling ‘gedoogd’ wordt maar ook wanneer de huidige perceelindeling bestreden wordt. De Provincies hebben daarmee zichzelf en de postmarkt op scherp gezet!
Tevens snijden de overheden zich nu in de vingers want plaatselijke postbedrijven kunnen vaak voor minder dan de TNT Post tarieven de 24 en 48 uur post met dezelfde kwaliteit bezorgen. Ook helpen ze hier vaan de zwakkere in de maatschappij hiermee denkende aan sociale werkplaatsen en sociale wekplekken die nu niet aan bod komen.

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over posttarieven.

Heeft u suggesties of ideeën?

we doen er graag ons voordeel mee.

Algemene Voorwaarden | 2010 © Postvergelijk

Binnen 1 dag 2 adviezen per e-mail ontvangen. Later extra telefonische uitleg ontvangen want blijkt dat ik ook op de dagelijkse post tijd en geld kan besparen. We frankeerde de post al jaren met de frankeermachine via TNT wat me toch meer tijd kosten. Nu wordt het opgehaald en verwerkt tegen lagere kosten door een ander postbedrijf met dezelfde kwaliteit.

— Gilles Gerritsen