Postvergelijk

Postvergelijk verwerkt uw adres gegevens voor de bezorging van uw mailing of magazine. Wij controleren uw adresbestand op onvolkomenheden en splitsten waar nodig de niet bezorgbaren adressen van de juiste adressen voor Nederland of naar het buitenland. Het is voor u van het grootste belang dat postvergelijk hier veiling en betrouwbaar mee om gaat. Als Postvergelijk onder zijn verantwoording  de adressen laat inprinten sluiten wij een subverwerkingsovereenkomst af met uw drukker of grafisch afwerker  die voldoet aan de AVG wet. Indien uw op eigen verantwoording en kosten de adressen laat inprinten moet u met uw drukker of Grafisch afwerker zelf een sub verwerkerings overeenkomst afsluiten. Hieronder de zaken per onderdeel hoe de beveiliging en verwerking is opgebouwd.

 

Toegang Kantoor;

 • Toegangspoort na kantoor tijden gesloten.
 • Ingeschakeld alarm s’nacht
 • PC staan met hangslot vast aan bureau
 • Bezoekers hebben geen toegang tot de pc’s
 • Medewerkers tekenen geheimhoudingsverklaring

 

Beveiliging PC en systemen;

 • Iedere pc heeft wachtwoord om in te loggen die regelmatig worden aangepast.
 • Wachtwoorden van website en e-mail voldoen aan de normale wachtwoord eisen.
 • Wij werken niet met een netwerk of via cloud diensten.
 • Wij hebben een virusscanner en firewall van Ziggo die dagelijks automatisch wordt bijgewerkt.
 • Inlogcode om uw adresbestanden via beveiligde verbinding FTP server bij Sandd aan te melden worden regelmatig vernieuwd

Adresbestanden

 • Wij verwerken geen adresbestanden waar geloof, ras, godsdienst of geaardheid in voorkomen. Dit om bij verlies doelgroepen niet te laten stigmatiseren.
 • Adresbestanden die wij verwerken mogen adresgegevens bevatten met het geslacht van geadresseerde. Tevens externe vermeldingen van zaken zoals een modecheque van een winkel of zaken die van belang zijn bij abonnement.
 • Adresbestanden die wij verwerken verwijderen wij na 6 weken. Indien er bijvoorbeeld een bankrekeningnummer in staat of andere extra gegevens verwijderen wij deze wel direct na verwerking.
 • Wij zullen nooit enige informatie delen met andere partijen dan die van uw verwerker of drukker van uw mailing.
 • U kunt uw adresbestand naar ons toesturen via Excel en deze beveiligen met een wachtwoord die u seperaat kunt e-mailen, doorbellen, door appen of via sms via 06-128 16 406. De werkwijze hiervan staat op onze website of sturen we u graag toe.
 • Eventueel kunt u een inlogcode ontvangen van de beveiligde FTP server van Sandd waar u zelf uw mailing kunt aanmelden. Postvergelijk of Sandd zal u daarbij ondersteunen.
 • Postvergelijk is de mogelijkheid aan het onderzoeken om zelf een beveiligd verbinding te ontwikkelen waar u de gegevens kunt uploaden en informatie volgt binnenkort.
 • Postvergelijk zal uiterst zorgvuldig te werk gaan met uw gegevens van uw klanten. Wij houden ons aan de Europees rechtelijke verplichtingen. Wij geven geen gegevens door aan bedrijven of andere instellingen of postbedrijven buiten Nederland.
 • Postvergelijk is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens die worden verstrekt. Postvergelijk zal de persoonsgegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden zoals handelen in data of benaderen van betrokkenen. Wij laten deze alleen bewerken door Sandd en worden door Sandd weer naar u retour gestuurd. Zodat uw drukker of afwerker deze kan adresseren voor de bezorging. Denk hierbij wel aan afsluiting met uw drukker of afwerker van een sub verwerking overeenkomst.

 

Bij een eventueel Datalek;

 • Als zich een incident voordoet dat betrekking heeft op de Persoonsgegevens en waarbij er een kans is op een risico voor de bescherming van de Persoonsgegevens (een “datalek”), bijvoorbeeld omdat een onbevoegde derde daar toegang tot krijgt, zal Postvergelijk dit zonder onredelijke vertraging aan Klant melden.
 • Daarbij een omschrijving van het datalek, de aard van de Persoonsgegevens en de geschatte hoeveelheid Persoonsgegevens waar het om gaat. Welke maatregelen zijn genomen om de gevolgen van het datalek te beperken en/of de maatregelen die nog moeten worden genomen en het tijdspad waarbinnen die maatregelen worden uitgevoerd.
 • Postvergelijk,en de Postbedrijven zullen nooit de inhoud van een gesloten poststuk ter kennis nemen. Dit is door de wet geregeld in de wet Briefgeheim.
Bij vragen bel gerust 06-128 16 406

 

 

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over posttarieven.

Heeft u suggesties of ideeën?

we doen er graag ons voordeel mee.

Algemene Voorwaarden | 2010 © Postvergelijk

Na diverse adviezen over een HAH verspreiding te hebben ingewonnen zag ik letterlijk door het bomen het bos niet meer. De tarieven en mogelijkheden zijn zo divers dat ik een onafhankelijk advies wilden. Via Google heb ik postvergelijk gevonden en ze hebben mijn TNT Post geadviseerd daar er op moment van mijn verspreiding een leuke actiekorting liep waardoor mijn verspreiding van 26.000 brochures zo een 620 euro goedkoper kon.

— Hans de Bruin